กัญชา & กัญชง ขออนุญาตผลิตอะไรได้บ้าง

หลังจากกัญชา กัญชงได้มีการใช้กันมาได้สักระยะกัยแล้ว วันนี้มาดูกันว่าพืชชนิดนี้บอกจากการใช้งานตามที่ทุกๆคนทราบกันดีอยู่แล้ว ยังสามารถใช้ในทางอื่นอย่างไรได้บ้าง หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย บริษัท ออเรนทัล ซันไรซ์ เอ็กแทร็คชั่น เทค จำกัด ที่อยู่ : 274/9 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 092-748-9130 อีเมล : office@os-extraction.com #OrentalSunrise #Hemp #CBD #ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ

อ่านต่อ...

HPLC 📌

อีกเครื่องมือในการสกัดสาร CBD THC ที่สามารถทั้งสกัดและวิเคราะห์สารได้กับเครื่อง HPLC เครื่องมือที่ใช้หลักการ Chromatography ในการแยกสารและวิเคราะห์ โดยเครื่องมือนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน แต่รับลองได้ถึงผลการใช้ที่แม่นยำ รวดเร็ว เครื่อง HPLC เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกสารออกจากกัน โดยอาศัยหลักการทาง โครมาโตกราฟี (chromatography) อาศัยกระบวนการแยกสารประกอบที่เกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ stationary phase หรือ คอลัมน์(column) กับ mobile phase ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน โดยสารใดที่เข้ากันได้ดีกับ mobile phase จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดี หรือเข้ากันได้ดีกับ stationary phase จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วย ตัวตรวจวัดสัญญาณ(detector) และสัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรม(chromatogram) และหากท่านใดที่ขณะนี้สนใจในเครื่องสกัดของเรา ทาง OS มีโชว์รูมเครื่องสกัดที่ WPS Group HEMP Farm Research Station จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเครื่องสกัด Supercritical CO2 Extraction Machine อยู่ หากลูกค้าท่านใสนใจการชมเครื่องสกัดตัวจริง สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมเครื่องจักรได้ วิธีการติดต่อ เบอร์โทร 092-7489130(เชอร์รี่) หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย บริษัท ออเรนทัล ซันไรซ์ เอ็กแทร็คชั่น เทค จำกัด ที่อยู่ : 274/9 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 092-748-9130 อีเมล : office@os-extraction.com #OrentalSunrise #Hemp #CBD

อ่านต่อ...

Crystallization Reactor 📌

มาทำความรู้จักกับเครื่องมืออีกหนึ่งตัวในกระบวนการสกัดสารกัน โดยเครื่องนี้สามารถทำสาร CBD Isolate Powder ได้เพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ของสาร CBD สูงถีง 99% ซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว โดยสาร CBD Isolate Powder นี้มีราคาสูงถึง 300,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว เครื่อง crystallization reactor เป็นอุปกรณ์สำหรับทำให้สารเกิดการตกผลึก โดยการทำให้สารนั้นเย็นตัวลง โดยการใ่ช้น้ำหล่อเย็นหรือสารทำความเย็นรับความร้อนจากสารในตัวเครื่อง โดยชิ้นส่วนหลักในการ crystallization คือ ขนาดของพื้นที่ตัวเครื่องที่เป็นบริ้เวณที่เกิดการทำงาน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยโครงสร้างของใบพัด และรูปร่างของช่องจ่ายสาร ตัวเครื่องทำการขัดเงา พร้อมกับสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงไม่มีจุดอับ เพื่อให้การ crystallization ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลผลิตออกมาตรงตามที่ต้องการ และหากท่านใดที่ขณะนี้สนใจในเครื่องสกัดของเรา ทาง OS มีโชว์รูมเครื่องสกัดที่ WPS Group HEMP Farm Research Station จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเครื่องสกัด Supercritical CO2 Extraction Machine อยู่ หากลูกค้าท่านใสนใจการชมเครื่องสกัดตัวจริง สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมเครื่องจักรได้ วิธีการติดต่อ เบอร์โทร 092-7489130(เชอร์รี่) หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย บริษัท ออเรนทัล ซันไรซ์ เอ็กแทร็คชั่น เทค จำกัด ที่อยู่ : 274/9 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 092-748-9130 อีเมล : office@os-extraction.com #OrentalSunrise #Hemp #CBD

อ่านต่อ...

Rotary Evaporator 📌

นอกจากการสกัดสารจากกัญชา เครื่องจักรของเราสามารถใช้ในการสกัดสารได้หลากหลาย โดยในครั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องทำระเหยอีกหนึ่งตัว ที่หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วกัน นั้นก็คือ Rotary Evaporator Rotary Evaporator เป็นเครื่องการระเหยที่สามารถระเหยสารออกมาด้วยหลักการง่ายๆ และสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น การเพิ่มความเข้มข้น ทางเภสัชกรรม ใช้ทางเคมีภัณฑ์เช่น ปฎิกิริยารีฟลักช์ การตกผลึกซ้ำ ใช้ในด้านวิชาการ ในเรื่องอาหารเครื่องดื่มเช่น การทำแห้ง ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการทำซอกห์เลต เป็นต้น สำหรับวิธีการทำงานนั้นจะทำภายใต้แรงดันสูญญากาศจาก pump มีการให้ความร้อนคงที่แก่ตัวอย่าง และตัวเครื่องจะหมุนที่ความเร็วคงที่ด้วยมอเตอร์ควบคุม ทำให้วัตถุดิบที่ถูกบรรจุในเครื่องจะถูกหมุนจนเกิดเป็นลักษณะฟิลม์บนผนัง และเกิดการระเหย ไอที่ระเหยจะลอยไปที่ condenser ที่ต่อกับ chiller เพื่อทำการหล่อเย็น ทำให้ไอเย็นลงจนเกิดการควบแน่น เพื่อไปเก็บไว้ที่ขวดกักเก็บสารทำละลายต่อไป และหากท่านใดที่ขณะนี้สนใจในเครื่องสกัดของเรา ทาง OS มีโชว์รูมเครื่องสกัดที่ WPS Group HEMP Farm Research Station จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเครื่องสกัด Supercritical CO2 Extraction Machine อยู่ หากลูกค้าท่านใสนใจการชมเครื่องสกัดตัวจริง สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมเครื่องจักรได้ วิธีการติดต่อ เบอร์โทร 092-7489130(เชอร์รี่) หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย บริษัท ออเรนทัล ซันไรซ์ เอ็กแทร็คชั่น เทค จำกัด ที่อยู่ : 274/9 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 092-748-9130 อีเมล : office@os-extraction.com #OrentalSunrise #Hemp #CBD

อ่านต่อ...