Crystallization Reactor 📌

Crystallization Reactor 📌

⚙️⚙️มาทำความรู้จักกับเครื่องมืออีกหนึ่งตัวในกระบวนการสกัดสารกัน โดยเครื่องนี้สามารถทำสาร CBD Isolate Powder ได้เพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ของสาร CBD สูงถีง 99% ซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว โดยสาร CBD Isolate Powder นี้มีราคาสูงถึง 300,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว
⚙️⚙️
🧪🧪เครื่อง crystallization reactor เป็นอุปกรณ์สำหรับทำให้สารเกิดการตกผลึก โดยการทำให้สารนั้นเย็นตัวลง โดยการใ่ช้น้ำหล่อเย็นหรือสารทำความเย็นรับความร้อนจากสารในตัวเครื่อง โดยชิ้นส่วนหลักในการ crystallization คือ ขนาดของพื้นที่ตัวเครื่องที่เป็นบริ้เวณที่เกิดการทำงาน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยโครงสร้างของใบพัด และรูปร่างของช่องจ่ายสาร ตัวเครื่องทำการขัดเงา พร้อมกับสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงไม่มีจุดอับ เพื่อให้การ crystallization ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลผลิตออกมาตรงตามที่ต้องการ
และหากท่านใดที่ขณะนี้สนใจในเครื่องสกัดของเรา ทาง OS มีโชว์รูมเครื่องสกัดที่ WPS Group HEMP Farm Research Station จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเครื่องสกัด Supercritical CO2 Extraction Machine อยู่ หากลูกค้าท่านใสนใจการชมเครื่องสกัดตัวจริง สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมเครื่องจักรได้ วิธีการติดต่อ เบอร์โทร 📞092-7489130(เชอร์รี่)
หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย🙏🙏
📣📣หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย
บริษัท ออเรนทัล ซันไรซ์ เอ็กแทร็คชั่น เทค จำกัด
📌ที่อยู่ : 274/9 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
☎️โทร : 092-748-9130
✉️อีเมล : office@os-extraction.com