Rotary Evaporator 📌

Rotary Evaporator 📌

🥺🥺นอกจากการสกัดสารจากกัญชา เครื่องจักรของเราสามารถใช้ในการสกัดสารได้หลากหลาย โดยในครั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องทำระเหยอีกหนึ่งตัว ที่หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วกัน นั้นก็คือ Rotary Evaporator
🙏🙏
🧪🧪Rotary Evaporator เป็นเครื่องการระเหยที่สามารถระเหยสารออกมาด้วยหลักการง่ายๆ และสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น การเพิ่มความเข้มข้น ทางเภสัชกรรม ใช้ทางเคมีภัณฑ์เช่น ปฎิกิริยารีฟลักช์ การตกผลึกซ้ำ ใช้ในด้านวิชาการ ในเรื่องอาหารเครื่องดื่มเช่น การทำแห้ง ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการทำซอกห์เลต เป็นต้น สำหรับวิธีการทำงานนั้นจะทำภายใต้แรงดันสูญญากาศจาก pump มีการให้ความร้อนคงที่แก่ตัวอย่าง และตัวเครื่องจะหมุนที่ความเร็วคงที่ด้วยมอเตอร์ควบคุม ทำให้วัตถุดิบที่ถูกบรรจุในเครื่องจะถูกหมุนจนเกิดเป็นลักษณะฟิลม์บนผนัง และเกิดการระเหย ไอที่ระเหยจะลอยไปที่ condenser ที่ต่อกับ chiller เพื่อทำการหล่อเย็น ทำให้ไอเย็นลงจนเกิดการควบแน่น เพื่อไปเก็บไว้ที่ขวดกักเก็บสารทำละลายต่อไป
และหากท่านใดที่ขณะนี้สนใจในเครื่องสกัดของเรา ทาง OS มีโชว์รูมเครื่องสกัดที่ WPS Group HEMP Farm Research Station จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเครื่องสกัด Supercritical CO2 Extraction Machine อยู่ หากลูกค้าท่านใสนใจการชมเครื่องสกัดตัวจริง สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมเครื่องจักรได้ วิธีการติดต่อ เบอร์โทร 📞092-7489130(เชอร์รี่)
หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย🙏🙏
📣📣หากสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัด ก็สามารถถามพวกเรามาได้เลย
บริษัท ออเรนทัล ซันไรซ์ เอ็กแทร็คชั่น เทค จำกัด
📌ที่อยู่ : 274/9 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
☎️โทร : 092-748-9130
✉️อีเมล : office@os-extraction.com